.MjY3OQ.ODc5NA

From Transcribe Wiki
Revision as of 18:11, 21 June 2017 by THizer (talk | contribs) (Protected ".MjY3OQ.ODc5NA" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

At y Cymry: Dyma swn rhyfel a sain utgorn wedi dod i wlad Heddwch: Yr ydym ni yn cashau rhyfel a chas cyflawn; yr ydym wedi dihysbyddu holl adnoddau cymmod wrth geisio cadw Heddwch. Gyrrwyd ni yn erbyn ein hewyllys i ryfel, dros anrhydedd a chymeriad ein teyrnas; yn erbyn torri Cytundeb a sarnu iawnderau Cenedl fechan; o blaid egwyddorion y rhaid eu cadw er mwyn achub bywyd Gwareiddiad. Mae ein bodolaeth yn y glorian: Ond mae pob gradd a phob plaid yn gyt-un; y deyrnas yn unfryd; y Trefedigaethau yn ynfryd. Gelwir ar holl ddewrder ein meibion: Gofynir am holl diriondeb ein merched. Ymdrech ac aberth fedr ddarostwng balchder a ffrwyno hunanoldeb. Deffro mae holl egnion cenedl i ddarpar rhag adfyd a chyfyngder a tholdi. Yr ydym un ac oll yn y ffwrn i'n puro. Byddwn lawn hyder a gobaith. Ofnwn Dduw gan ofni neb arall. Chwi feibion dewrion Cymru-i'r Gad!